Mộ Online MARIA NGUYEN-THI-VIEN

MARIA NGUYEN-THI-VIEN
: 1932 - : 19/2/2014
Quê Quán : TIEN-AM, HAI-PHONG
♣ Người lập mộ :
DOAN -NHU - DAO
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vĩnh Hằng
LƯU VĂN SÁNH
9/7/2005
0
PHẠM VĂN THÁI
28/09
0
GIUSE DOAN-NHU-TA^N
20/3/2008
0
Hoang Viet Dat
1/2/atmui
0
Nguyễn chí thành
05/12/2013
0
Nguyễn xuân khoa
17-12-2015
0

Mộ Online MARIA NGUYEN-THI-VIEN

Mộ Online Mộ Online MARIA NGUYEN-THI-VIEN mất ngày 19/2/2014 quê quán TIEN-AM, HAI-PHONG,Thuộc Khu Mộ Vĩnh Hằng của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ