Mộ Online LƯU VĂN SÁNH

LƯU VĂN SÁNH
: 5/6/1952 - : 9/7/2005
Quê Quán : TRÀ VINH
♣ Người lập mộ :
Lưu Trần Hải
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vĩnh Hằng
tran van tan
15`6`1997
0
TRAN VAN TINH
####
0
Huỳnh văn vũ
16/5/2015
0
PHẠM VĂN THÁI
28/09
0
GIUSE DOAN-NHU-TA^N
20/3/2008
0
MARIA NGUYEN-THI-VIEN
19/2/2014
0

Mộ Online LƯU VĂN SÁNH

Mộ Online Mộ Online LƯU VĂN SÁNH mất ngày 9/7/2005 quê quán TRÀ VINH,Thuộc Khu Mộ Vĩnh Hằng của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ