Mộ Online GIUSE DOAN-NHU-TA^N

GIUSE DOAN-NHU-TA^N
: 1930 - : 20/3/2008
Quê Quán : LOI-TRACH , HAI-PHONG
♣ Người lập mộ :
DOAN -NHU - DAO
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vĩnh Hằng
Huỳnh văn vũ
16/5/2015
0
LƯU VĂN SÁNH
9/7/2005
0
PHẠM VĂN THÁI
28/09
0
MARIA NGUYEN-THI-VIEN
19/2/2014
0
Hoang Viet Dat
1/2/atmui
0
Nguyễn chí thành
05/12/2013
0

Mộ Online GIUSE DOAN-NHU-TA^N

Mộ Online Mộ Online GIUSE DOAN-NHU-TA^N mất ngày 20/3/2008 quê quán LOI-TRACH , HAI-PHONG,Thuộc Khu Mộ Vĩnh Hằng của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ