Mộ Online Ông Micae Nguyễn Văn Mỹ

Ông Micae Nguyễn Văn Mỹ
: 1944 - : 28.9.2018
Quê Quán : HÀ ĐÔNG
♣ Người lập mộ :
NGUYỄN PHÚ THÁI
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Thiên Thai
Ngô Quang Sáng
15/11/1018
0
Trương thị Oánh
2018
0
Huỳnh Tấn Phát PD Thiện Tâm
15.7.2018
0
TRẦN HỮU QUÝ
25/04/2019
0
pham sese
2019
0

Mộ Online Ông Micae Nguyễn Văn Mỹ

Mộ Online Mộ Online Ông Micae Nguyễn Văn Mỹ mất ngày 28.9.2018 quê quán HÀ ĐÔNG,Thuộc Khu Mộ Thiên Thai của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ