Mộ Online Ngô Quang Sáng

Ngô Quang Sáng
: 10/02/1965 - : 15/11/1018
Quê Quán : Đông Tân Đông Hưng Thái Bình
♣ Người lập mộ :
Ngô Thị Mai Hương
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Thiên Thai
NGUYỄN CHIẾN THẮNG
17/03/2007
0
Nguyễn Chiến Toàn
1984
0
pham thi cuc
2000
0
Trương thị Oánh
2018
0
Huỳnh Tấn Phát PD Thiện Tâm
15.7.2018
0
Ông Micae Nguyễn Văn Mỹ
28.9.2018
0

Mộ Online Ngô Quang Sáng

Mộ Online Mộ Online Ngô Quang Sáng mất ngày 15/11/1018 quê quán Đông Tân Đông Hưng Thái Bình,Thuộc Khu Mộ Thiên Thai của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ