Mộ Online Huỳnh Tấn Phát PD Thiện Tâm

Huỳnh Tấn Phát PD Thiện Tâm
: 1941 - : 15.7.2018
Quê Quán : SÀI GÒN
♣ Người lập mộ :
NGUYỄN PHÚ THÁI
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Thiên Thai
pham thi cuc
2000
0
Ngô Quang Sáng
15/11/1018
0
Trương thị Oánh
2018
0
Ông Micae Nguyễn Văn Mỹ
28.9.2018
0
TRẦN HỮU QUÝ
25/04/2019
0

Mộ Online Huỳnh Tấn Phát PD Thiện Tâm

Mộ Online Mộ Online Huỳnh Tấn Phát PD Thiện Tâm mất ngày 15.7.2018 quê quán SÀI GÒN,Thuộc Khu Mộ Thiên Thai của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ