Mộ Online PGS, TS Văn Như Cương

PGS, TS Văn Như Cương
: 01/07/1937 - : 09/10/2017
Quê Quán : Nghệ An
♣ Người lập mộ :
Nhân Dân
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Tưởng Nhớ
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
04/10/2013
0
Ca Sĩ Duy Khánh
12/02/2003
0
Ông Nguyễn Bá Thanh
13/02/2015
0
Ca Sĩ Wanbi Tuấn Anh
21/07/2013
0

Mộ Online PGS, TS Văn Như Cương

Mộ Online Mộ Online PGS, TS Văn Như Cương mất ngày 09/10/2017 quê quán Nghệ An,Thuộc Khu Mộ Tưởng Nhớ của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ