Mộ Online Ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh
: 08/04/1953 - : 13/02/2015
Quê Quán : Đà Nẵng
♣ Người lập mộ :
Nhân Dân
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Tưởng Nhớ
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
04/10/2013
0
Ca Sĩ Duy Khánh
12/02/2003
0
PGS, TS Văn Như Cương
09/10/2017
0
Ca Sĩ Wanbi Tuấn Anh
21/07/2013
0
64 Liệt Sĩ Gạc Ma
14-3-1988
0
Ca Sĩ Minh Thuận
18/09/2016
0
VietDragon
10-08-2012
0

Mộ Online Ông Nguyễn Bá Thanh

Mộ Online Mộ Online Ông Nguyễn Bá Thanh mất ngày 13/02/2015 quê quán Đà Nẵng,Thuộc Khu Mộ Tưởng Nhớ của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ