Mộ Online Trần Văn Giác

Trần Văn Giác
: 1917 - : 16-11-1981
Quê Quán : Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nôi
♣ Người lập mộ :
Con trai : Trần Ngọc Thắng
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vĩnh Hằng
truong thi thong
23/08/1983
0
nguyễn thu thanh
2/2/2016
0
Nguyen Thi Nhu Than
15/7 2023
0
Nguyễn Thị Đá
19-5-2007
0
Tống Đức Tài
20/11/2014
0
LÊ QUANG TRUNG
13/8/2016
0

Mộ Online Trần Văn Giác

Mộ Online Mộ Online Trần Văn Giác mất ngày 16-11-1981 quê quán Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nôi,Thuộc Khu Mộ Vĩnh Hằng của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ