Mộ Online Nguyễn Ngọc Yến

Nguyễn Ngọc Yến
: 1922 - : 09/02/1979
Quê Quán : Phượng an Phượng lâu Việt trì
♣ Người lập mộ :
Út Nam Nguyễn Duy Tiên
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vĩnh Hằng
Lê Thị Xuyến
19/8 ÂL
0
nguyen dang yen nhi
1/2/2016
0
Võ Tài Danh
12/1/2015
0
Vũ Thị Lượng
19/02/1996
0
nguyen quoc su
15/04/2015
0
Tran Minh Nguyet
22-12-2011
0

Mộ Online Nguyễn Ngọc Yến

Mộ Online Mộ Online Nguyễn Ngọc Yến mất ngày 09/02/1979 quê quán Phượng an Phượng lâu Việt trì ,Thuộc Khu Mộ Vĩnh Hằng của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ