Mộ Online Lê Định Hướng

Lê Định Hướng
: 21/07/1986 - : 19/06/2008
Quê Quán : Xã Hòa Lâm-Ứng Hòa-Hà Nội
♣ Người lập mộ :
Lê Thị Hương
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vĩnh Hằng
VÕ HỮU HẠNH (thuduc)
1977
0
hoàng quốc khánh
10/03/2003
0
Bà: LÊ THỊ MAI
27/8/2009
0
Khúc Trường Sinh
27/8/2015
0
CỤ ÔNG: TRẦN TỴ
21-06-2009
0
ÔNG NỘI:NGUYỄN THÀNH HIỆP
####
0

Mộ Online Lê Định Hướng

Mộ Online Mộ Online Lê Định Hướng mất ngày 19/06/2008 quê quán Xã Hòa Lâm-Ứng Hòa-Hà Nội,Thuộc Khu Mộ Vĩnh Hằng của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ