Mộ Online Huynh Van Bu

Huynh Van Bu
: 1928 - : 20.06.2001
Quê Quán : Thua Thien Hue
♣ Người lập mộ :
Huynh Thi Ngọc Hanh
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vĩnh Hằng
Vu Duc Thanh
30.11.2004
0
dang van pham
2012
0
NGUYỄN THÁI THẢO
19/09/2012
0
Liệt Sĩ Hồ Văn Cử
10-8-1950
0
Nguyễn thị sửa
16-3-1997
0
Châu Thiên Nhứt
2/10/2014
0
Phạm Tiến Đạt
09-09-2014
0
CAO TỨ
24/4
0
phạm hoàng quyên
29/9/2012
0

Mộ Online Huynh Van Bu

Mộ Online Mộ Online Huynh Van Bu mất ngày 20.06.2001 quê quán Thua Thien Hue,Thuộc Khu Mộ Vĩnh Hằng của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ