Mộ Online Trần Văn Thặng

Trần Văn Thặng
: 1929 - : 20/11/2015
Quê Quán : Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
♣ Người lập mộ :
Lê Hải Anh
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Bồng Lai
ĐINH VĨNH THƯƠNG
2004
0
Nguyễn Thị Kim Hải
1 1 2013
0
PHÙNG QUANG NHẬT
04/12/2014
0
Hường Beola
2017
0
Trần Bảo Hưng
17-6-2017
0
Nguyễn Hoàng Phương
18/08/2011
0

Mộ Online Trần Văn Thặng

Mộ Online Mộ Online Trần Văn Thặng mất ngày 20/11/2015 quê quán Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội,Thuộc Khu Mộ Bồng Lai của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ