Mộ Online Nguyễn Văn Huân

Nguyễn Văn Huân
: 07/07/1982 - : 02/7/2016
Quê Quán : Phụng Công-Văn Giang-Hưng Yên
♣ Người lập mộ :
Nguyễn Đức Binh
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vạn An
Phạm Thanh Tâm
2005
0
Nguyễn Vũ Phúc
2007
0
Đặng Đình Duy
15/09/2016
0
vũ qùynh nga
04-2016
0
NGUYỄN VĂN BƯỜM
16/02/2017
0
Phêrô. Nguyễn Tấn Phát
12/05/2017
0

Mộ Online Nguyễn Văn Huân

Mộ Online Mộ Online Nguyễn Văn Huân mất ngày 02/7/2016 quê quán Phụng Công-Văn Giang-Hưng Yên,Thuộc Khu Mộ Vạn An của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ