Mộ Online Nguyễn Kiến Thiết

Nguyễn Kiến Thiết
: 28/8/1951 - : 09/4/2011
Quê Quán : Lương Sơn Yên Lập T Phú Thọ
♣ Người lập mộ :
Con Trai
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vạn An
Phan Thị Cứng
3/4/2016
0
Thích Nhất Hạnh
22/01/2022
0
LÊ THỊ LẠC
2016
0
Frederic pedrosa
2014
0
Maria Clotine Martine
17/05/2018
0

Mộ Online Nguyễn Kiến Thiết

Mộ Online Mộ Online Nguyễn Kiến Thiết mất ngày 09/4/2011 quê quán Lương Sơn Yên Lập T Phú Thọ,Thuộc Khu Mộ Vạn An của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ