Mộ Online Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh
: 10/11/1926 - : 22/01/2022
Quê Quán : Thừa Thiên Huế
♣ Người lập mộ :
Phật Tử Thiện Tâm
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vạn An
Đỗ Văn Kĩ
16/8/1993
0
vũ thị bì
18/8/2010
0
Phan Thị Cứng
3/4/2016
0
LÊ THỊ LẠC
2016
0
Nguyễn Kiến Thiết
09/4/2011
0
Frederic pedrosa
2014
0

Mộ Online Thích Nhất Hạnh

Mộ Online Mộ Online Thích Nhất Hạnh mất ngày 22/01/2022 quê quán Thừa Thiên Huế,Thuộc Khu Mộ Vạn An của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ