Mộ Online Phêrô. Nguyễn Tấn Phát

Phêrô. Nguyễn Tấn Phát
: 03/07/1992 - : 12/05/2017
Quê Quán : Hồng Ngự - Đồng Tháp
♣ Người lập mộ :
Anh em & Bạn Bè
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vạn An
Nguyễn Văn Huân
02/7/2016
0
vũ qùynh nga
04-2016
0
NGUYỄN VĂN BƯỜM
16/02/2017
0
vũ văn đảm
29/7/ 2014
0
cụ vũ văn diễn
5/5/2009
0
bà :lê thị bảo
20/7/2000
0

Mộ Online Phêrô. Nguyễn Tấn Phát

Mộ Online Mộ Online Phêrô. Nguyễn Tấn Phát mất ngày 12/05/2017 quê quán Hồng Ngự - Đồng Tháp,Thuộc Khu Mộ Vạn An của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ