Mộ Online Thượng Tướng Lê Khả Phiêu

Thượng Tướng Lê Khả Phiêu
: 27/12/1931 - : 08/08/2020
Quê Quán : x.Đông Khê, Đông Sơn,Thanh Hóa
♣ Người lập mộ :
Nhân Dân
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Tưởng Nhớ
Nhạc Sĩ Lê Thương
1996
0
Nghệ Sĩ Khánh Nam
28/09/201
0

Mộ Online Thượng Tướng Lê Khả Phiêu

Mộ Online Mộ Online Thượng Tướng Lê Khả Phiêu mất ngày 08/08/2020 quê quán x.Đông Khê, Đông Sơn,Thanh Hóa,Thuộc Khu Mộ Tưởng Nhớ của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ